ԳՐԱՆՑՎԵԼ

*

*

*

*

*

*

ՄՈՌԱՑԵԼ ԵՔ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌԸ?

*

ՄԵԴԻԱՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՒՄ

Հաջողված գովազդի հիմքում մանրակրկիտ մշակված և պլանավորված գովազդային մարտավարությունն է:
Եթե գովազդատուի գերխնդիրը գովազդային արշավի օգնությամբ գերիշխող դիրք գրավելն է և գովազդի առջև դրված բոլոր նպատակների իրագործումը, ապա առանց հստակ մտածված մեդիապլանի գովազդային արշավ կազմակերպելն անթույլատրելի է:

Ինտերնետ Մարքեթինգի Լաբորատորիան առաջարկում է գրագետ ու արդյունավետ ինտերնետ գովազդային արշավների կազմակերպում:
Մենք կմշակենք Ձեր գովազդային արշավի մեդիապլանը, կօգնենք կողմնորոշվել առավել արդյունավետ գովազդային տեսակների ու հարթակների ընտրության, գովազդային հաղորդագրությունների ու գովազդային նյութերի պատրաստման հարցում, կվերահսկենք ու գովազդային արշավի ավարտին կներկայացնենք դրա ընթացքի վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվություն:

Ինտերնետ ցանցում մեդիապլանավորումն օգնում է գովազդային արշավի առավելագույն արդյունավետության ապահովմանը: Այն թույլ է տալիս առավել նպատակային ու արդյունավետ բաշխել գովազդային արշավի բյուջեն:

Մեդիապլանավորումը կիրառելի է գրեթե բոլոր պրոդուկտների առաջմղման պարագայում և ցանկացած ԶԼՄ –ում գովազդային գործիքների/հարթակների համար: Մեդիապլանի և գովազդային արշավի արդյունավետությունը մեծամասամբ կախված է գովազդային մեդիա-կրիչի/հարթակի օգնությամ լսարանին ուղղորդվող տեղեկատվության վերահսկելիությունից:

Այս առումով արդյունավետ գովազդային արշավի իրականացման համար լավագույն հնարավորություններն ինտերնետում են: Մեդիապլանավորման տեսանկյունից ինտերնետում իրականացվող գովազդային արշավը կարելի է առավել հստակ հաշվարկել ու շատ ավելի գրագետ իրագործել:

Գովազդային արշավ մշակելիս հարկավոր է որոշել գովազդային արշավի համար թիրախային շուկան ու գնորդների շարժառիթները` շուկան սեգմենտավորելով: Հարկավոր է հստակ որոշել` ո՞վ է լինելու ընկերության արտադրանքի պատվիրատուն, ո՞վ է իրական սպառողը: Թիրախային լսարանը ձևավորում են սպառողները, իսկ պատվիրատուն և սպառողը միշտ չէ, որ միևնույն անձն է:

 • Օրինակ` մանկական խաղալիքի սպառողը փոքրիկն է, իսկ պատվիրատուն` մայրիկը, հայրիկը կամ այն անձը, ով գնել է տվյալ խաղալիքը:
 • Օրինակ` ընկերության համար համակարգիչները գնողն ու դրանով աշխատողը սովորաբար տարբեր անձինք են: 

Այս պարագայում է, որ անհրաժեշտ է դառնում պատասխանել 5 հարցի, որոնք բացահայտում են գովազդային արշավի բովանդակությունն ու ուղղվածությունը: Այդ հարցերը հայտնի են որպես 5 «М»:

 • Mission – Առաքելություն

Ո՞րն է գովազդային արշավի գերխնդիրը:

 • Money – Փող

Հարկավոր է որոշել գովազդային արշավի նպատակահարմար բյուջեն: Գովազդային արշավի բյուջեն չպիտի լին շատ փոքր (անարդյունավետության հավանականությունը մեծ է) և շատ մեծ (այս դեպքում բյուջեի մի մասն անիմաստ կծախսվի):

 • Message – Ուղերձ

Ստեղծագործական մոտեցում է հարկավոր, որպեսզի գովազդային ուղերձը կամ հաղորդագրությունը ճիշտ կառուցվի: Գաղտնիք չէ, որ գովազդային կրեատիվը սովորաբար շատ ավելի թանկ է բուն գովազդից:

 • Media – Մեդիա
Գովազդի հրապարակման / տարածման միջոցները:
 • Measurement – Չափում

Հարկավոր է գնահատել լսարանի ընդգրկունությունը և հաշվարկել անհրաժեշտ շփումների/կոնտակտների քանակը` հաշվի առնելով գովազդի ազդեցության ուժգնության մակարդակը և գովազդի կրկնության հանգամանքը:

 • Ընդգրկունության
  • հիթեր
  • հոսթեր
 • Լսարանի որակ
  • սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկություններ
  • սպառողական նախընտություններ
  • համընկնման ցուցիչ
 • Կայքի բովանդակություն
  • լրատվական-տեղեկատվական
  • ժամանցային
  • մասնագիտական
 • Գովազդի տեսակներ
  • բաններ
  • տեսանյութ
  • տեքստ
  • ֆորմատ
 • Արդյունավետության փորձ
  • անձնական
  • այլ գովազդատուների
 • Ինտերնետ գովազդի պարամետրեր
  • կշիռ
  • ընդգրկունություն 
  • ֆորմատ
  • տեղադրման ժամանակահատված
  • թիրախային լսարանի հետ կոնտակտների քանակ
  • գովազդի ընդհանուր գին
  • հազար սպառողի հետ կոնտակտի գին կամ ռեյթինգի որոշակի ցուցիչ

Մեդիապալանավորման համար կարևոր են նաև հաղորդակցային գերխնդիրները

Շուկայի թիրախային սեգմենտը և դրա բնութագիրը որոշելուց հետո հարկավոր է նաև որոշել, թե տվյալ գովազդային արշավի ընթացքում ինչ է ակնկալվում թիրախային լսարանից:

Հիմնական հաղորդակցային գերխնդիրներն են`

 • իրազեկում,
 • գիտելիք,
 • վերաբերմունք,
 • նախապատվություն,
 • համոզմունք,
 • ձեռքբերում:
ՎԵՐ