ԳՐԱՆՑՎԵԼ

*

*

*

*

*

*

ՄՈՌԱՑԵԼ ԵՔ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌԸ?

*

Ի՞նչ է Google Analytics համակարգը

Google Analytics-ի օգնությամբ կարելի է հավաքագրել, դիտելև վերլուծել  կայքի այցելությունները( շուրջ80 մանրակրկիտ վերլուծություն):

 Google Analytics-ի ու մեր օգնությամբ կարող եք տեղեկանալ, թե 

 Մրցակիցների ակտիվության մոնիթորինգ

Իմացեք` ինչ է անում Ձեր մրցակիցը և գերազանցեք նրան:

Ինտերնետն այս պահին ընդարձակ հնարավորթյուններ է ընձեռում բիզնեսի զարգացման համար: Թե’ շուկայագիտական և թե’ գովազդային նպատակների համար առցանց համայնքը շատ արդյունավետ գործիք է:

Ինտերնետում մրցակցությունը հիմնականում որոնողական հարցումների առաջին  հորիզոնականներում հայտնվելու մեջ է:  Պակաս կարևոր չէ նաև կոնտեքստային գովազդի բյուջեն, ինտերնետային ԶԼՄ-րիևհանրահայտբլոգերիուշադրությաննարժանանալը:

Այս ամենի գերխնդիրը շուկայում կայուն դիրք գրավելն ու ապրանքի/ծառայույթան իրացման բարձր տեմպեր ապահովելն է:  Հենց այդ պատճառով էլ չափազանց կարևոր է իրազեկ լինել մրցակիցների ինտերնետային գործողություններին

Միայն մրցակիցների գործողությունների մասին իրազեկվածությունը թույլ կտա առավել ճկուն ու արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություն մշակել կամ վերանայել ու կատարելագործել արդեն իսկ ձեռքի տակ եղածը: Մրցակցային դաշտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կնպաստի նաև բյուջեի առավել գրագետ ու արդյունավետ տեղաբաշխմանը:

Ձեր կայքը մեկն է այն  մի քանի հազար կայքերից: Միայն Ձեր քայլերից է կախված` ինչ դիրք կգրավի այն ինտերնետային բազմազանության մեջ:

Ինտերնտետ բիզնես սկսելու համար կարևոր է.

  • ուսումնասիրել առցանց մրցակցային դաշտը` քանակական և որակական տեսանկյունից,
  • վերլուծել մրցակիցների գնային քաղաքականությունը,
  • գնահատել մրցակցիների կայքերը, դրանց բովանդակությունը, կառուցվածքը, ուժեղ ու թույլ կողմերը,
  • հասկանալ` ինչ է պակասում Ձեր կայքին կամ ինչում է կայանում վերջինի առավելությունը` մրցակիցների կայքերի համեմատ:

Նման վերլուծությունը կօգնի առավել ճշգրիտ քայլեր ձեռնարկել` շուկայում առկա բացը լրացնելու և առավել բարձր եկամուտ ստանալու համար:

Եթե արդեն իսկ ինտերնետային բիզնեսի սեփականատեր եք, կարևոր է` իմանալ.

  • մրցակցիների կողմից բիզնեսի զարգացման համար կիրառվող մեթոդներն ու գործիքները,
  • հետևել վերջինների տեղեկատվական ու մարքեթինգային ակտիվությանը,
  • ուսումնասիրել մրցակիցների մասին կարծիքները զանազան ֆորումներում, բլոգերումսոց. ցանցերում և ինտերնետային ԶԼՄ-րում:

Մրցակիցների ակտիվության մոնիթորինգը կնպաստի շուկայում կայուն մրցակցային դիրք պահպանելունկօգնի գերազանցել դաշտում առկա մրցակիցներին ու չկրկնել վերջինների սխալները:

Ի վերջոմրցակցային դաշտի մոնիթորինգի արդյունքում առավել մանրակրկիտ պատկերացում կունենաք

 Ձեր հավանական հաճախորդների նախասիրությունների վերաբերյալ

Մինչ այժմ չգիտեք, թե ինչի համար են տարատեսակ վեբ-վիճակագրությունները:

Գիտեք, բայց չեք կարողանում կարգավորել դրանք:

Կարողանում եք կարգավորել, բայց ժամանակ  չունեք տվյալների վերլուծությամբ զբաղվելու համար:

Այս ծառայությունը Ձեզ համար է:  Մեր փորձառու մասնագետների օգնությամբ կարճ ժամանակի ընթացքում կարող եք Ձեր կայքի վիճակագրական վերլուծությունը ստանալ: 

 Մենք արագ կկարգավորենք վիճակագրական համակարգերը` ելնելով Ձեր կայքի պահանջներից ու Ձեզ անհրաժեշտ տվյալներից: Մեր մասնագետները, բացի վերը նշված ծառայությունը, կբացատրեն նաև վիճակագրական համակարգերից օգտվելու նրբությունները: 

Մենք հիմնականում աշխատում ենք Google Analytics համակարգով, քանի որ այն այս պահին ամենահաջողված անվճար ծառայությունն է շուկայում:

ՎԵՐ